Donation Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 2009 Pieter Sanders and Marieke Sanders-ten Holte donated 94 works to the Instituut Collectie Nederland (ICN), the precursor for Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). The collection can be browsed on the website of Cultural Heritage Agency

Emo Verkerk, Portrait of Edgar Allan Poe, 1992