Biografieën

Pieter Sanders

Pieter Sanders (NL, 1938 - 2018) studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden en Law aan de Universiteit van Illinois. Na enige jaren in de advocatuur op het gerenommeerde kantoor van Van der Feltz en Voute, werd hij bedrijfsjurist bij de Willem Sophia kolenmijn in Kerkrade. Van 1971 tot 2000 was hij bedrijfsjurist bij de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken ( later Tata Steel) te IJmuiden en van 1986 tot 2008 was hij raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof te Amsterdam. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies, o.a. bij Fulbright Alumni Association en de Allied Circle. Op 1 juli 2018 overleed hij na een kort ziekbed. Pieter Sanders was getrouwd met Marieke Sanders-ten Holte en laat twee kinderen en vijf kleinkinderen na.

Marieke Sanders-ten Holte

Marieke Sanders-ten Holte (NL, 1941) studeerde Engels en Algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Na enige jaren in het onderwijs, o.a. conrector van het Coornhert Lyceum in Haarlem, werd zij in 1994 benoemd tot directeur van Stichting Lezen, het nationale platform voor leesbevordering. Van 1987 tot 1999 was zij lid van Provinciale Staten van Noord Holland en van 1999 tot 2004 lid van het Europees Parlement. Daarna werd zij benoemd tot Adviseur bij de Raad van Europa voor het Kaderverdrag ter Bescherming van Minderheden, en het Handvest voor Minderheidstalen (2004-2019). Zij vervulde diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van Stichting Reprorecht, de Wertheimer Stichting en lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam.