Leven met de kunst

Photo: Koos Breukel

Pieter en Marieke Sanders lieten zich ruim veertig jaar verrassen door het actuele werk van zowel jonge en nog onbekende, als gevestigde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Hun omvangrijke collectie omvat schilderijen, tekeningen, sculpturen, klein plastiek, foto’s, installaties, videowerken en kunstenaarsboeken. De nadruk ligt op innovatief en conceptueel werk. De laatste jaren volgde het echtpaar in het bijzonder recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, videokunst en post-internet kunst. Door hun signalerende aankopen brengt de verzameling inmiddels drie generaties kunstenaars samen. Daarnaast waren Pieter en Marieke Sanders zeer trouwe galeriebezoekers en geeft hun collectie een bijzonder tijdsbeeld van het sterke galeriecircuit in Amsterdam.

Hoewel de collectie zeer divers is, zijn er een aantal belangrijke thema’s te onderscheiden. Zo zijn er veel werken waarin onbewuste menselijke verlangens en gevoelens een rol spelen of waarin de interactie tussen natuur en cultuur centraal staat. Binnen de deelcollectie fotografie, die een belangrijke kern vormt van de verzameling, zijn experimenten met de weergave van de werkelijkheid, balancerend tussen realiteit, enscenering en manipulatie een terugkerend thema. Het echtpaar heeft grote belangstelling voor werken waarin de kunstenaar experimenteert met ongebruikelijke technieken, vormen en materialen. Ook vallen zij vaak voor werken met een zekere ludieke ondertoon.

Een groot deel van de collectie is inmiddels geschonken aan diverse musea. Een selectie hangt voor een deel in huis van Marieke Sanders in Bloemendaal en deels in een pand aan de Bakenessergracht te Haarlem. Werken uit de collectie worden op verzoek uitgeleend aan musea en instellingen. De collectie is niet openbaar. De collectie wordt beheerd door hun zoon Pieter Sanders jr.